Skip to content

Afholdelse af udsat Generalforsamling – Udsættelse af Jubilæumsarrangement.

Den udsatte ordinære generalforsamling fra marts planlægges afholdt torsdag den 17. september 2020 – der husstandsomdeles ny revideret dagsorden op til generalforsamlingen.

Som bekendt kan grundejerforeningen fejre 100 års jubilæum den 15. oktober 2020.
Fejringen af jubilæet var planlagt til lørdag den 12. september 2020 med et børnearrangement på Stævnet i dagtimerne og et festarrangement m. tilmelding på Brøndby Stadion i aftentimerne.

Bestyrelsen har pga. den nuværende Corona situation valgt at udsætte jubilæumsarrangementet til forsommeren 2021.
Dette sker af flere årsager:
• jubilæumsarrangementet kræver beslutning herom på generalforsamling
• logistik, herunder tilmelding til aftenarrangement,
• udendørs børnearrangement i dagtimerne (til dels vejrafhængigt),
• usikkerhed om “Corona fremtiden” og dermed generelt set risiko for få deltagere.

Sæt dog allerede nu kryds i kalenderen og mød op på generalforsamlingen den 17. september, hvor bl.a. oplæg til afholdelse af jubilæumsarrangement i forsommeren 2021 forventes vedtaget.

Back To Top