Skip to content

Ældrecenter Vesterled i Vesterledparken – Lokalplan i høring.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby forventes at vedtage 8 ugers offentlig høring den 9. september.
Bestyrelsen har i forløbet deltaget i tre forvaltnings “interressentmøder” samt i et “onlinemøde” med forvaltningen.
Bestyrelsen har ikke haft indflydelse på hverken bygningsmasse eller placering af ældrecentret i Vesterledparken.
Vesterled mister et grønt område. Nærmeste “nabo”/medlem påvirkes.

Beslutningsgrundlag.
Lokalplan 254 inkl. kortbilag.
Kommuneplantillæg.
Skyggediagrammer.
Miljøscreening.

Back To Top