Skip to content

Afholdelse af generalforsamling – Covid-19.

Som bekendt afholder grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling (udsat fra marts) på torsdag den 17. september kl. 19.00 i Teatersalen på Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34.

Bestyrelsen har modtaget en række forespørgsler om “forsamlingsforbuddet”.

I den gældende bekendtgørelse om større forsamlinger er der en række undtagelser, herunder bl.a. for idræts- og foreningslivet.

Disse undtagelser er igen fulgt op af retningslinjer fra det enkelte ressortministerie kombineret med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvor Brøndby Kommune i sidste ende, her som indehaver af skolen, skal angive retningslinjer for bl.a. brug af skolens lokaler.

Til siddende arrangementer i Teatersalen må der således i dag p.t. være 128 personer med 1 meters mellemrum.

Under hensyn til Covid-19 opfordres derfor til, at hvert medlem kun møder med én person pr. hustand, idet hver husstand jf. foreningens vedtægter også kun er repræsenteret med én stemme.

Back To Top