Skip to content

Forslag til Lokalplan 254 Ældrecenter Vesterled og Kommuneplantillæg nr. 3 i høring.

Forslag til ny Lokalplan for Vesterledparken og det kommende Ældrecenterbyggeri samt Kommuneplantillæg nr. 3 er nu i offentlig høring frem til og med den 8. november 2020.
Offentligt Borgermøde er planlagt til den 22. oktober 2020.

Se Lokalplansforslaget HER, herunder kortbilagene på side 46 – 51.
Se Kommuneplantillæg nr. 3 HER.

Det bemærkes, at forslagene p.t. IKKE findes på kommunens hjemmeside under pkt.: Kommunen-Planer-Planer i høring m.v.
Nogle medlemmer kan have fået besked via e-boks, hvor forslag og høring i stedet findes på disse links:
Forslag til Lokalplan 254
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3

Back To Top