Skip to content

Stationsforplads Kirkebjerg – Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Stationsforplads Kirkebjerg. Høringssvaret fra Vesterled Grundejerforening har desværre ikke givet anledning til ændringer i hverken lokalplan eller kommuneplantillæg.

Se kommunalbestyrelses beslutning Hér

Se indkomne høringssvar Hér

Se forvaltningens svar til indkomne høringssvar Hér

Der er stadigvæk projekteret 2 handicap P-pladser, 2,5 m beplantet støjvæg ind mod naboerne til stationsforpladsen. Endvidere en buslomme/busstop på Park Alle i det område, hvor Lyngtoftevej 10+12 lå, men som nu begge er nedrevet.

Back To Top