Skip to content

Fælles medlemsmøder – Fjernvarmeprojekt.

Grundejerforeninger Grønneled og Vesterled (herunder tidligere GF Hedera – nu sammenlagt med Vesterled GF) afholder fælles medlemsmøder.

DU vil som medlem få en husstandsomdelt indkaldelse med DIN specifikke dato – indkaldelsen forventes omdelt i uge 6.

Møderne afholdes, af hensyn til pladsforhold, over 2 aftener i Teatersalen, Brøndbyvester skole.
Møderne afholdes den: 17. og 18. februar 2016 – Se dato på DIN indkaldelse.

Fællesmøderne sker med baggrund i foreningernes fælles høringssvar til udsendt Fjernvarmeprojekt i 2015 med Tilslutningspligt for ca. 900 grundejere i Vesterled området, de efterfølgende møder med Brøndby Kommune og Brøndby Fjernvarme samt en forestående kommunalpolitisk beslutning.

Vi forventer, at Kommunalbestyrelsen på deres møde den 10. februar 2016 tager beslutning om:
• Skal Fjernvarmeprojekt 2015 med Tilslutningspligt vedtages.
• Skal Fjernvarmeprojekt 2015 med Tilslutningspligt forkastes.
• Skal Fjernvarmeprojekt 2015 med Tilslutningspligt sendes ud til Borgerafstemning i perioden 12. februar – 10. marts 2016.

Foreningerne kan i skrivende stund naturligvis ikke forudsige resultatet af den kommunalpolitiske beslutning den 10. februar, hvorefter fællesmødet kan blive aflyst.

Da såvel Borgmesteren og Formanden for Teknisk- og Miljøudvalget tidligere har tilkendegivet et ønske om Borgerafstemning, ligesom Teknisk Forvaltning i sin politiske indstilling anbefaler afstemning, har foreningerne en forventning om, at projektets videre skæbne skal afgøres ved en Borgerafstemning.
(Her har Teknik- og Miljøudvalget netop den 20/1-16 tiltrådt Forvaltningens anbefaling om Borgerafstemning).

Fællesmødet har bl.a. til formål:
• At, oplyse om mødeforløbet med Brøndby Kommune og Brøndby Fjernvarme.
• At, oplyse om projektindhold og forudsætninger.
• At, oplyse om forhold og konsekvenser ved en Tilslutningspligt til Fjernvarme.
• At, oplyse på et objektivt grundlag samt besvare spørgsmål til projektet.

Resultat af den endelige kommunalpolitiske beslutning og en eventuel aflysning af fællesmøderne vil ligeledes blive bekendtgjort her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen grundejerforeningerne
Grønneled og Vesterled

Back To Top