Skip to content

Beslutning om fjernvarme udskudt!

Kommunalbestyrelsesmødet den 10. februar bragte ikke, som forventet, nogen afklaring på fjernvarmeprojektet og en eventuel borgerafstemning.
Projektet er efter det oplyste sendt retur til videre udvalgsbehandling.
Bestyrelsen afventer et officielt referat fra KB mødet, hvorefter nærmere følger her på siden.

Back To Top