Skip to content

Trafikomlægning og Loppemarked 2.juni

Trafikomlægning

Så blliver vi igen lukket lidt inde som følge af letbanearbejdet. Park Allé bliver fra fredag den 31.maj kl 23:00 og forventeligt frem til 1.juli afspærret for bilister idet Park Alle vil være lukket i begge retninger mellem Folemarksvej og Søndre Ringvej. Kør i stedet ad Midtager, Vallensbækvej og Søndre Ringvej for at komme tilbage på Park Allé. Banemarksvej kan alternativt tillige benyttes i begge retninger. Kirkebjerg Parkvej er stadigvæk afspærret for gennemkørsel.

Under hele letbanebyggeriet opretholdes adgangsforhold for cyklister og fodgængere. Der vil dog være lidt ændrede forhold, hvor både cyklister og fodgængere bliver ledt rundt om arbejdsområdet via en fællesti.

Det betyder nok desværre en del ekstra trafik inkl. tunge køretøjer i Vesterleds Kvarteret ligesom sidste gang Park Alle var lukket.

Loppemarked Søndag 2.juni 10-14

Husk at medlemmer af grundejerforeningen afholder Familie Loppemarked på Stævnet (fodboldbanen mellem Ragnesminde Alle og Vesterled Alle Søndag den 2.juni 10-14.

Back To Top