Kommunalbestyrelsesafslag på Fjernvarmeprojekt 2015.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune vedtog på deres møde den 18. maj 2016 som forventet, at give afslag på projektforslag fra Brøndby Fjernvarme til fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt.
Læs mere:
• Beslutningstema (referat) fra Kommunalbestyrelsesmødet.
• Redegørelse og indstilling fra Teknik- og miljøudvalget.