Skip to content

Vejrenovering i foreningens område!

Fortsat den 25. oktober 2016.

På baggrund af nedenstående klager samt bestyrelsens efterfølgende henvendelse til kommunen omtales/beskrives belægningen på den kommende dagsorden i kommunens Økonomiudvalg. Emnet vil også blive omtalt på det kommende møde i kommunens Miljørepræsentantskab, hvor bestyrelsen er repræsenteret.
Redegørelsen kan læses her.

……………………………………..

Flere medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen med kritik af igangværende vejrenovering på udvalgte veje i vores område. Vejrenoveringen består af en “stenbelægning”, der med tjære udlægges og tromles/fastkøres ovenpå den eksisterende asfalt. Belægningen er en såkaldt “sparebelægning” og udført på foranstaltning af Brøndby Kommune, da vejene i området er offentlige.

Utilfredsheden går bl.a. på belægningens færdselsmæssige egenskaber, opsprøjt af tjære samt stenslag til følge, tidspunkt for udlægningen og manglende varsling fra kommunens side.

Bestyrelsen er enig i de fremførte kritikpunkter.
Bestyrelsen er ikke på forhånd blevet varslet, men er bekendt med, at lignende belægning pga. kosthensyn bruges og tidligere er brugt i vores område.
Bestyrelsen har ikke umiddelbart indflydelse på kommunens valg af vejbelægning, da vejene i området er offentlige.

Bestyrelsen har på baggrund af den nævnte vejrenovering og de fremførte kritikpunkter tilskrevet kommunens Materialegård/Teknisk Forvaltning.

Materialegården oplyser, at den egentlige renovering er afsluttet. Der vil ske efterfejning for løse sten, ligesom man i fremtiden ved lignende arbejder vil varsle forinden.

Back To Top