Skip to content

Referat bestyrelsesmøde den 9. januar 2017.

Læs referatet her.

Husk: Grundejerforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30. Indkaldelse omdeles til alle medlemmer senest 14. dage inden afholdelsen.

Back To Top