Referat fra bestyrelsesmøde den 6.2.2017.

Referat.

(Husk den årlige ordinære generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30 – indkaldelse omdeles i marts).