Skip to content

Fokuspunkter – “Store projekter”.

I fortsættelse af sidste nyhedsmail den 18. marts 2017 har repræsentanter for bestyrelsen været til møde i Brøndby kommunes Planafdeling den 30. marts 2017. Repræsentant for Glostrup kommune deltog ligeledes.

Bestyrelsen havde følgende fokuspunkter med i forbindelse med mødet:

Byggeprojekter Sdr. Ringvej/Kirkebjerg Parkvej og Banemarksvej/Stationsparken samt Stationsforplads Kirkebjerg:

 • Trafikale forhold – Udvikling i området generelt i forhold til planlagte byggerier i begge kommuner (trafik/biler, parkering i området. Konsekvenser: lukkede veje og parkeringsrestriktioner osv.).
 • Trafikale forhold – Banemarksvej, herunder bredde, cykelsti, belysning, m.m.
 • Trafikale forhold – Banemarksvej, Stationsparken, Kirkebjerg Parkvej, Park Alle, Sdr. Ringvej, Vallensbæk Torvevej og villavejene i Vesterled (er allerede belastede i dag).
 • Trafikale forhold – Til- og afkørsel fra Sdr. Ringvej i forb. med Banemarksvej/Stationsparken.
 • Områdets visuelle udseende, byggehøjde, indbliksgener.
 • Krav til byggeriet, herunder støjgrænser i forbindelse med opførsel.
 • Krav til byggeri, herunder rekreative områder.
 • Krav til byggeri, herunder kælderparkering skal følge med lejemål eller ejerbolig.
 • Krav til byggeri, herunder mindre bebyggelsesprocent (flere rækkehuse, mindre etagebyggeri).
 • Krav til byggeri, max. 2-3 etager på Banemarksvej og lavere end angivet vedr. Kirkebjerg.
 • Støjafskærmning helt op til banen (henset til byggeriet på Banemarksvej).
 • Øget behov for offentlig transport for området.
 • Øget behov for offentlige institutioner.
 • Øget behov for bedre kloakering.
 • Byggeprojekterne i Brøndby kommune, herunder fremtidige beboelsesplaner for Kirkebjerg, bør ses under ét samlet hele.
 • Byggeprojekterne i Glostrup og Brøndby kommuner bør ses under ét samlet hele.
 • Stationsforplads Kirkebjerg: Åbning Lyngtoftevej og antal p-pladser?
Projekt Sdr. Ringvej/Kirkebjerg Parkvej og Stationsforplads forventes udsendt i endelig offentlig høring i april/maj 17.
Projekt Banemarksvej/Stationsparken forventes i såkaldt offentlig forhøring (Planlovens § 23c) i april/maj 17.
Glostrup kommune har p.t. offentlig høring frem til den 27. april 2017 vedr. “Strategi for udvikling af Bymidten”, hvori områder umiddelbart op til foreningens område er inkluderet – Klik her.

Nyt møde med Brøndby kommunes Planafdeling er aftalt til den 18. maj 2017.

NB: INPUT FRA MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN I FORBINDELSE MED NÆSTE MØDE I PLANAFDELINGEN IMØDESES.

Tilmeld dig foreningens  nyhedsbreve  (i bunden på foreningens forside) og følg udviklingen, der samtidig har stor betydning for områdets udvikling i fremtiden.

Back To Top