Skip to content

STORE projekter på vej! – Stationsforplads Kirkebjerg – Sdr. Ringvej 29-31/Kirkebjerg Parkvej 4 – Banemarksvej.

I disse uger er flere vigtige projekter på vej gennem den kommunalpolitiske beslutningsproces, der samtidig på godt og ondt kan eller vil have stor betydning for vores område i fremtiden.

Projekterne drejer sig om 2 større bebyggelse projekter samt Stationsforplads i forbindelse med den måske kommende Letbane.

Bestyrelsen har i begrænset omfang været direkte medinddraget hvad angår projekt Stationsforplads.
Bestyrelsen er inviteret til et informationsmøde om de tre projekter i kommunens Planafdeling den 30. marts 2017.

Alle projekter vil i sidste ende komme i endelig offentlig høring, hvor man kan søge indflydelse med et høringssvar.
Det forventes, at bestyrelsen i grundejerforeningen vil afgive høringssvar i alle tre projekter.

OBS: Bemærk, at Glostrup kommune på deres del har tilsvarende bebyggelsesprojekter for samme områder.

De tre projekter i Brøndby kommune er følgende:

• Stationsforplads Kirkebjerg på den vestlige side ved krydset Sdr. Ringvej og Park Alle.
– klik her Beslutningstema (KB har vedtaget forvaltningsindstillingen den 19/4-17)
– klik her Redegørelse (forvaltningen indstiller, at pladsen forløber nord/sydgående ud til Sdr. Ringvej – vedtaget af KB den 19/4-17)
klik her Koncept for stationspladser
klik her Referat fra møde med Vesterled GF

Derudover findes der referater med 6 grundejere, der er direkte berørt pga. den planlagte Stationsforplads placering. Disse referater kan findes på dette link

klik her For-høringssvar fra Vesterled GF i 2015

Offentliggjort den 20/3-17
klik her for redegørelse vedr. Letbaneselskab og ekspropriation
klik her for Letbane orientering om ekspropriation

• Søndre Ringvej 29-31 og Kirkebjerg Parkvej 4 (ca. 600 boliger).
Se nyt Beslutningstema feb. 18 HER.
Se ny Redegørelse feb. 18 HER.
14. marts 2018: KB har forkastet investors nuværende boligprojekt. (Bestyrelsen forventer, at der vil finde forhandlinger sted med investor i forhold til et revideret boligprojekt).

KB beslutningstema den 13/9-17 – høring udsat.
klik her Beslutningstema (vedtaget af KB den 19/4-17 – forvaltningen udarbejder forslag til ny Lokalplan inden sommeren. Lokalplan skal efterfølgende i sluthøring)
klik her Redegørelse
klik her Investor planer for bebyggelse.

Banemarksvej, tre delområder på den nordlige side fra Bromarksvej til Lunden – 502 etageboliger og 32 rækkehuse planlagt til mellem 4-6 etager (projekt, hvor såvel Brøndby som Glostrup kommuner er involveret dækkende hver sine Lokalplaner).
Opdateret juni 17, idet KB i såvel Brøndby som Glostrup kommune har besluttet igangsætning af § 23 forhøring for projektet fra den 27. juni til den 19. september 2017.
– klik her for bestyrelsens høringssvar
– klik her for ny Redegørelse fra Brøndby kommune
– klik her for Debatoplæg

klik her Beslutningstema (vedtaget af KB den 19/4-17 – igangsættelse af § 23C forhøring ca. i slut juni 2017)
klik her Redegørelse
klik her Investor planer for bebyggelse
klik her Ansøgning om udfærdigelse om Lokalplan
klik her Fuldmagt Banemarksvej Ejendomme A/S.

Endvidere har Glostrup kommune tilsvarende planer på den nordlige side af Stationsparken (fortsættelsen af Banemarksvej) vedr. deres planer for “Strategi for Bymidten”, hvor foreningen har afgivet høringssvar. Se høringssvaret HER.

Back To Top