STORE projekter på vej! – Stationsforplads Kirkebjerg – Sdr. Ringvej 29-31/Kirkebjerg Parkvej 4 – Banemarksvej.

I disse uger er flere vigtige projekter på vej gennem den kommunalpolitiske beslutningsproces, der samtidig på godt og ondt kan eller vil have stor betydning for vores område i fremtiden.

Projekterne drejer sig om 2 større bebyggelse projekter samt Stationsforplads i forbindelse med den måske kommende Letbane.

Bestyrelsen har i begrænset omfang været direkte medinddraget hvad angår projekt Stationsforplads.
Bestyrelsen er inviteret til et informationsmøde om de tre projekter i kommunens Planafdeling den 30. marts 2017.

Alle projekter vil i sidste ende komme i endelig offentlig høring, hvor man kan søge indflydelse med et høringssvar.
Det forventes, at bestyrelsen i grundejerforeningen vil afgive høringssvar i alle tre projekter.

OBS: Bemærk, at Glostrup kommune på deres del har tilsvarende bebyggelsesprojekter for samme områder.

De tre projekter i Brøndby kommune er følgende:

• Stationsforplads Kirkebjerg på den vestlige side ved krydset Sdr. Ringvej og Park Alle.
– klik her Beslutningstema (KB har vedtaget forvaltningsindstillingen den 19/4-17)
– klik her Redegørelse (forvaltningen indstiller, at pladsen forløber nord/sydgående ud til Sdr. Ringvej – vedtaget af KB den 19/4-17)
klik her Koncept for stationspladser
klik her Referat fra møde med Vesterled GF

Derudover findes der referater med 6 grundejere, der er direkte berørt pga. den planlagte Stationsforplads placering. Disse referater kan findes på dette link

klik her For-høringssvar fra Vesterled GF i 2015

Offentliggjort den 20/3-17
klik her for redegørelse vedr. Letbaneselskab og ekspropriation
klik her for Letbane orientering om ekspropriation

• Søndre Ringvej 29-31 og Kirkebjerg Parkvej 4 (ca. 600 boliger).
Se nyt Beslutningstema feb. 18 HER.
Se ny Redegørelse feb. 18 HER.
14. marts 2018: KB har forkastet investors nuværende boligprojekt. (Bestyrelsen forventer, at der vil finde forhandlinger sted med investor i forhold til et revideret boligprojekt).

KB beslutningstema den 13/9-17 – høring udsat.
klik her Beslutningstema (vedtaget af KB den 19/4-17 – forvaltningen udarbejder forslag til ny Lokalplan inden sommeren. Lokalplan skal efterfølgende i sluthøring)
klik her Redegørelse
klik her Investor planer for bebyggelse.

Banemarksvej, tre delområder på den nordlige side fra Bromarksvej til Lunden – 502 etageboliger og 32 rækkehuse planlagt til mellem 4-6 etager (projekt, hvor såvel Brøndby som Glostrup kommuner er involveret dækkende hver sine Lokalplaner).
Opdateret juni 17, idet KB i såvel Brøndby som Glostrup kommune har besluttet igangsætning af § 23 forhøring for projektet fra den 27. juni til den 19. september 2017.
– klik her for bestyrelsens høringssvar
– klik her for ny Redegørelse fra Brøndby kommune
– klik her for Debatoplæg

klik her Beslutningstema (vedtaget af KB den 19/4-17 – igangsættelse af § 23C forhøring ca. i slut juni 2017)
klik her Redegørelse
klik her Investor planer for bebyggelse
klik her Ansøgning om udfærdigelse om Lokalplan
klik her Fuldmagt Banemarksvej Ejendomme A/S.

Endvidere har Glostrup kommune tilsvarende planer på den nordlige side af Stationsparken (fortsættelsen af Banemarksvej) vedr. deres planer for “Strategi for Bymidten”, hvor foreningen har afgivet høringssvar. Se høringssvaret HER.