Skip to content

Fremtidens ældrecenter Vesterled.

Siden 2015 har det kommunale grønne område “Vesterledparken” ud til Lille- og Østervang været i spil, som en mulighed for placering af et nyt ældrecenter for Brøndbyvester til afløsning for Gildhøj ældrecenter.

Denne beslutning er nu kommet nærmere, idet Forvaltningen samt Social- og Sundhedsudvalget umiddelbart vil indstille denne placering på det kommende udvalgsmøde den 21. februar 2018.

Se KB Beslutningstema HER.
Se Redegørelse “Fremtidens Ældrecenter” HER.
Se Oplæg – Fremtidens ældrecenter Vesterled HER.
Se Prognose for plejeboliger HER.
Se Notat 2015 – Gildhøj Ældrecenter HER.

21. februar 2018: Placering godkendt i kommunens Social- og Sundhedsudvalg. 7. marts 2018: Godkendt i Økonomiudvalget.
14. marts 2018: Godkendt af Kommunalbestyrelsen med følgende: Indstillingen tiltrædes, idet den hidtidige indstilling ændres til, “at forvaltningen arbejder videre med vurderingen af placeringen af Fremtidens Ældrecenter i Vesterled”.

21. marts 2018 – bevillingsansøgning (vedtaget af Økonomiudvalget den 11. april og af KB den 18. april).
SoSu beslutningstema – 2.5 mill. til forundersøgelser-projektering-1.etape HER.
Redegørelse HER.

Gældende Lokal 212 for området finder du HER.

Back To Top