Skip to content

Forhøring til placering af nyt Ældrecenter Vesterled

Parallelt med ugens kommunale borgermøde om Ældrecenter Vesterled er der nu en offentlig forhøring i gang jf. Planlovens § 23c.
Høringsperioden er fra den 25. oktober – 24. november 2018.
Kommunen vil herefter følge op på de nødvendige ændringer for områdets plangrundlag, hvorefter et Kommuneplantillæg og ny Lokalplan evt. vil komme i offentlig høring.
Nedenfor kan du se følgende:

Det Kommunale forhøringsmateriale. 

Det relevante delområde 201.2 i nuværende Kommuneplan (Hofor områder m. diverse regnvejsbassiner ud til Banemarksvej og Park Alle skal naturligvis ikke medregnes).

Delområde 201.4 i nuværende Kommuneplan (siden 2001 KB-vedtaget og udlagt til “private ældreegnede boliger” for enden af Lille-og Østervang) er medtaget, idet området i hidtidige offentliggjorte præsentationer og bygningsscenarier vedr. nyt ældrecenter, umiddelbart er indregnet i forbindelse med etablering af Ældrecenter Vesterled i Vesterledparken.
OBS: Delområdet er IKKE længere medregnet på kortet i høringsmaterialet!
Fremtidig p-plads til den udvidede Vesterled Børnehave kan være en mulighed?

Her er f.eks. indholdet af præsentationen på Borgermødet i forhold til det udsendte i den nuværende forhøring – se f.eks. side 17.

Her er det politiske beslutningsgrundlag for borgermødet og den nuværende høring – områdekort/bygningsscenarier.

Der således en række uoverensstemmelser, hvor de angivne bygningsscenarier ligeledes ikke passer eller er delvist udeladt i forskellige sammenhænge.

Nuværende Lokalplan 212 (område A2 – må kun anvendes til grønt område).

Bestyrelsen vil naturligvis afgive høringssvar i denne § 23c forhøring. Høringssvaret vil snarest blive offentliggjort her på foreningens hjemmeside.

Back To Top