Skip to content

Ældrecenter Vesterled – behandling af forhøringssvar.

Forvaltningen i Brøndby Kommune har nu behandlet høringssvar (11 stk.) i forhold til den tidligere forhøring og de politiske ønsker/tilkendegivelser vedr. Ældrecenter Vesterled i “Vesterledparken”.
Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med udformning af en ny Lokal- og Kommuneplantillæg for området i forhold til de indkomne høringssvar med henblik på endelig offentlig høring og en endelig politisk vedtagelse af placeringen. Indstillingen er p.t. vedtaget af TMU den 22/5-19 og forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19/6-19.
(Det er oplyst til bestyrelsen, at ved endelig vedtagelse forventes bygge- og anlægsperioden at vare i to år fra 2022 til foråret 2024).
Se forvaltningsredegørelsen HER.
Se forhøringssvar HER.
Se forvaltningens svar HER.

Back To Top