Skip to content

Spildevandsplan 2019 – revision.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har i dag vedtaget, at der skal ske en revision af kommunens Spildevandsplan. Herunder er der udpeget 2 områder, Kirkebjerg og Vesterled, hvor begge områder på sigt påtænkes separatkloakeret. Områderne er i dag fælleskloakeret. Dvs., at husholdningens spildevand og tagvand skal adskilles på såvel grundstykke som i vejene. Kommunens forvaltning skal nu aftale forløb med det kommunaltejede HOFOR, der står for selve rørlægningen i vejene. Hvad betyder beslutningen for hele Vesterled området?

Såfremt kommune og HOFOR bliver enige, vil den reviderede Spildevandsplan blive sendt i offentlig høring. Såfremt planen efterfølgende vedtages af kommunalbestyrelsen sker følgende:
• I vejene nedlægges et ekstra rør til separat regnvand (denne udgift opkræves via den almindelige forbrugsafgift på vand til HOFOR).
• Når separatkloakeringen er foretaget i vej, vil den enkelte grundejer få et påbud med en given frist fra kommunen til at foretage separatkloakering på eget grundstykke fra sin tagflade/nedløb til det nye rør i vejen (dette skal betales af grundejeren selv). Evt. alternativ etablering af f.eks. faskine på eget grundstykke, hvis muligt, skal ligeledes afholdes af grundejeren selv.

Se forvaltningens redegørelse HER. (Begrundelsen for separatkloakering af Vesterled kan læses på side 2, 2. afsnit).
Kommunalbestyrelsens vedtagelse og beslutningstema kan du se HER.
Her kan du læse bestyrelsens mailhenvendelse til Brøndby Kommune om revision af Spildevandsplanen.
Her kan du læse mailsvar fra kommunens formand for teknik- og miljøudvalget.
KB mødet og debatten kan ses på dette LINK (dagsordenens pkt. 466) – NB: tilgængelig i 6 måneder.
(Såfremt man ønsker at se den politiske debat og vedtagelse af kommunens Støjhandlingsplan, hvor grundejerforeningerne Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled har afgivet et fælles høringssvar, kan dette ligeledes ses på foranstående LINK under dagsordenspunktet 464).

Back To Top