Banemarksvej – bebyggelsesprojekt.

Teknik- og Mijøudvalget i Brøndby kommune behandler i morgen den 20. marts 2019 på ny det tidligere investorønske om boligbebyggelse på Banemarksvej, hvor Glostrup kommunes ditto udvalg i maj 2018 vedtog at fortsætte med planene på baggrund af begge kommuners tidligere fælles forhøring i 2017 (27 stk. indkomne høringssvar).

NYT bebyggelses projekt er således udformet og fremlagt af ejer på strækningen: ca. 530 boliger i 2-6. etager, heraf 500 etageboliger og 30 rækkehuse (170 boliger i Brøndby og 360 boliger i Glostrup).
Brøndby tillader som noget nyt nu også, at der kan bygges i op til 6. etager mod jernbanen på deres del (i forhøringen var det op til 4. etager).

Forvaltningsindstilling og bebyggelsesprojekt skal ligeledes vedtages i Kommunalbestyrelsen, hvorefter Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg 20 skal i 8 ugers offentlig høring. Herunder vil der ligeledes blive indkaldt til offentligt borgermøde.

Læs beslutningstema HER.
Læs forvaltningsredegørelse HER.
Se ejer/investor bebyggelsesprojekt HER.
Læs forvaltningens kommentarer på forhøringssvar HER.
Se diagramark på forhøringssvar HER.
Læs miljøscreening HER.