Skip to content

Temalokalplan 504 Hegning, belægning, beplantning i offentlig høring frem til 15.september 2023

Brøndby Kommune har udsendt temalokalplan i offentlig høring. Kommunen skriver i deres redegørelse at: Formålet med planen er at ændre en udvikling, der går mod stadig flere visuelt lukkede og afvisende parcelhusejendomme og samtidigt styrke karakteren af kommunens parcelhus-, rækkehus- og kolonihaveområder, så de fremtræder med indbydende gaderum, mere grønt og bedre klimatilpasning med dertil hørende øget biodiversitet i Brøndby Kommunes parcel, rækkehus, koloni og nyttehaver som omfatter ca. 30 % af Brøndby Kommunes område”

Temalokalplan kan ses hér: Temalokalplan 504

Bestyrelsen har udfærdiget høringssvar som kan ses hér: Høringssvar

Såfremt Temalokalplanen vedtages skriver kommunen i deres redegørelse: Med vedtagelse af en temalokalplan for hegning, belægning og beplantning vil forvaltningen følge op på flere sager, hvor de nuværende forhold ikke er i orden. Det må derfor forventes, at forvaltningen skal prioritere ressourcer til sager om lovliggørelse og eventuelle klagemål, der kan opstå i den forbindelse. Forvaltningen forventer desuden, at der fremover må afsættes flere ressourcer til håndtering og behandling af sager der vedrører den nye regulering af hegn og belægninger, samt opretholdelsen af træer, i hele kommunen.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er vedtaget, må ejendomme der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse på den endelige plans indhold

Back To Top